neumestan ili neumesan


Piše se neumestan.

Međutim, neumesna (ne neumestna), neumesno (ne neumestno), neumesni (ne neumestni), jer se t gubi iz suglasničke grupe stn (glasovna promena gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.
Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.