neumestan ili neumesan

 

Piše se neumestan.

Međutim, neumesna (a ne neumestna), neumesno (a ne neumestno), neumesni (a ne neumestni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.