naizgled ili na izgled


Piše se i jedno i drugo.

Prilog naizgled, koji znači prividno, naoko, piše se spojeno: bila je naizgled ravnodušna.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: uvek je pazila na izgled.