naizgled ili na izgled

 

Piše se i jedno i drugo.

Prilog naizgled, koji znači prividno, naoko, piše se spojeno: bila je naizgled ravnodušna.

Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: uvek je pazila na izgled.