naizgled ili na izgled


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog naizgled, koji znači prividno, naoko, piše se sastavljeno: bila je naizgled ravnodušna.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: uvek je pazila na izgled.