najjednostavniji ili najednostavniji


Piše se najjednostavniji.

Prefiks naj- uvek se piše sastavljeno sa komparativom, a kada pridev počinje glasom j, on se piše dva puta: najjači, najjasniji, najjeftiniji, najjužniji itd.