nalevo ili na levo


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog nalevo, koji znači na levu stranu, piše se sastavljeno: drvo se nakrivilo nalevo.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: stavila je torbu na levo rame.