nazdravlje ili na zdravlje


Piše se i jedno i drugo.

Prilog i uzvik nazdravlje, koji znači neka je za dobro zdravlje, neka je sa srećom, srećno, piše se spojeno: živeli i nazdravlje.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: to loše utiče na zdravlje.