natčulan ili nadčulan

 

Piše se natčulan.

U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (zvučno d ispred bezvučnog č prelazi u svoj bezvučni parnjak t).