narcisizam ili narcizam

 

Piše se narcisizam.

Ta imenica izvedena je od grčkog imena Narcis dodavanjem sufiksa -izam.

Isto tako, narcisista (ne narcista), narcisoidan.