naprečac ili na prečac


Piše se naprečac.

To je prilog koji znači odjednom, iznenada, neočekivano, naglo (npr. naprečac nestati); bez pripreme, na brzu ruku, na brzinu (npr. naprečac doneti odluku); u žurbi, u velikoj brzini, žurno (npr. učiniti naprečac).