nazoviumetnost ili nazovi umetnost


Piše se nazoviumetnost.

Nazovi-, prvi deo imeničkih i pridevskih složenica koji kazuje da ono što znači osnovna reč nije u suštini tako, da je lažno, prividno, tobožnje, piše se sastavljeno: nazovidemokratija, nazovidržava, nazoviistina, nazoviknjiževnik, nazovinauka, nazoviprijatelj, nazovistručnjak, nazoviumetnik itd.
Isto važi i za kvazi-, nadri-, pseudo-.