novozelandski ili novo-zelandski


Piše se novozelandski.

Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski, -ški, -čki pišu se sastavljeno: bačkopalanački, istočnonemački, južnoamerički, severnokorejski, zapadnoevropski itd.