natčovek ili nadčovek


Piše se natčovek.

U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (zvučno d ispred bezvučnog č prelazi u svoj bezvučni parnjak t).