nadesno ili na desno


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog nadesno, koji znači na desnu stranu, piše se sastavljeno: drvo se nakrivilo nadesno.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: stavila je torbu na desno rame.