nadesno ili na desno


Piše se i jedno i drugo.

Prilog nadesno, koji znači na desnu stranu, piše se spojeno: drvo se nakrivilo nadesno.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: stavila je torbu na desno rame.