nadesno ili na desno

 

Piše se i jedno i drugo.

Prilog nadesno, koji znači na desnu stranu, piše se spojeno: drvo se nakrivilo nadesno.

Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: stavila je torbu na desno rame.