načisto ili na čisto


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog načisto, koji znači sasvim, potpuno, sigurno, piše se sastavljeno: on je načisto podetinjio.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: spusti to na čisto mesto.