naruku ili na ruku


Piše se i jedno i drugo.

Prilog naruku, koji znači u prilog, piše se spojeno: sve joj je išlo naruku.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: stavio je sat na ruku.