naruku ili na ruku


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog naruku, koji znači u prilog, piše se sastavljeno: sve joj je išlo naruku.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: stavio je sat na ruku.