ni na koga ili na nikoga


Piše se ni na koga.

Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom, on se umeće iza ni, pa se ceo spoj piše kao tri reči: nije obraćao pažnju ni na koga.