naovamo ili na ovamo

 

Piše se naovamo.

To je prilog koji znači na ovu stranu, prema ovoj strani (npr. od šume naovamo) ili do danas, do današnjeg vremena (npr. od leta naovamo).