natenane ili na tenane

 

Piše se natenane.

To je prilog koji znači bez žurbe, polako: sedi i ispričaj mi sve natenane.