natenane ili na tenane


Piše se natenane.

To je prilog koji znači bez žurbe, polako: ispričaj mi sve natenane.