napola ili na pola


Piše se i jedno i drugo.

Prilog napola, koji znači na dva jednaka dela, na dve polovine, popola, piše se spojeno: preseći jabuku napola.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: autobus se pokvario na pola puta.