napola ili na pola


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog napola, koji znači na dva jednaka dela, na dve polovine, popola, piše se sastavljeno: preseći jabuku napola.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: autobus se pokvario na pola puta.