niskokaloričan ili nisko kaloričan

 

Piše se i jedno i drugo.

Ako se prilog nisko kao prva sastavnica, složen sa pridevom, ne naglašava, piše se spojeno: niskoakumulativan, niskokaloričan, niskokvalifikovan, niskoplasiran, niskopodni, niskoproduktivan, niskoradioaktivan itd.

Kada se nisko posebno naglašava, piše se odvojeno – nisko akumulativni i sl.