naći ću ili naćiću


Piše se naći ću.

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru I uvek se pišu odvojeno od pomoćnog glagola hteti. Tada se futur I ponaša kao složen glagolski oblik: naći ću, naći ćeš, naći će, naći ćemo, naći ćete, naći će.