nadohvat ili na dohvat

 

Piše se nadohvat.

Prilog nadohvat, koji znači pri ruci, vrlo blizu (tako da se rukom može dohvatiti), piše se spojeno: nalazi se nadohvat.

Predlog nadohvat, koji znači u neposrednoj blizini, blizu nečega, takođe se piše spojeno. Upotrebljava se sa genitivom, obično u izrazu nadohvat ruke.

Postoji i izraz na dohvatu, koji se piše kao dve odvojene reči. Dohvat je imenica muškog roda koja znači rastojanje do kojeg se može dohvatiti (rukom ili nekim predmetom), domašaj; razdaljina do koje nešto deluje, domet: biti na dohvatu artiljerije.