nadohvat ili na dohvat


Piše se nadohvat.

To je prilog koji znači pri ruci, vrlo blizu (tako da se rukom može dohvatiti): nalazi se nadohvat.
To je i predlog koji znači u neposrednoj blizini, blizu nečega. Upotrebljava se s genitivom, obično u izrazu nadohvat ruke.
Postoji i izraz na dohvatu, koji se piše kao dve odvojene reči. Dohvat je imenica muškog roda koja znači rastojanje do kojeg se može dohvatiti (rukom ili nekim predmetom), domašaj; razdaljina do koje nešto deluje, domet: biti na dohvatu artiljerije.