navij ili navi


Piše se navij.

Imperativ od glagola naviti (prvo lice jednine prezenta: navijem) glasi navij, navijmo, navijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.