sintaksički ili sintaktički


Pravilno je oboje.

Sintaktički (pridev izveden od imenice sintaksa) bolji je oblik (kao apokaliptički (od apokalipsa), eliptičan (od elipsa), paralaktički (od paralaksa), praktičan (od praksa) i sl.). Upotrebljava se i oblik sa domaćim nastavkom sintaksni.