semenci ili semenki

 

Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ jednine od imenice semenka glase semenci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).

Genitiv množine glasi semenki.