s vremenom ili vremenom


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati izraz s vremenom.

Upotrebi predloga s u izrazu s vremenom u značenju vremenske postupnosti treba davati prednost, ali se ni za prilog vremenom ne može reći da je pogrešan: s vremenom će sve doći na svoje mesto.