skalpel ili skalper

 

Piše se skalpel.

Ta imenica, kojom se označava omanji nož, ponajviše sa oštricom u obliku luka, koji se upotrebljava u razne svrhe (u medicini, vajarstvu, za sečenje hartije i dr.), potiče od latinskog scalpellum.