slušalac ili slušaoc

 

Piše se slušalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Slušalac je imenica nastala od glagola slušati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – slušalac,

– gen. – slušaoca,

– dat. – slušaocu,

– aku. – slušaoca,

– vok. – slušaoče,

– ins. – slušaocem,

– lok. – slušaocu.

U množini:

– nom. – slušaoci,

– gen. – slušalaca,

– dat. – slušaocima,

– aku. – slušaoce,

– vok. – slušaoci,

– ins. – slušaocima,

– lok. – slušaocima.