srpska Nova godina ili Srpska Nova godina


Piše se srpska Nova godina.

Naziv praznika je Nova godina i piše se velikim početnim slovom (samo prva reč). Reč srpska (kao i pravoslavna, julijanska, kineska i sl.) shvata se kao atribut, a ne kao deo imena i zato se piše malim početnim slovom.