spekulisati ili špekulisati


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Glagoli spekulisati i špekulisati mogu imati isto značenje, ali je oblik sa s običniji kad se radi o misaonom procesu (u značenju „razmišljati, razmatrati, teoretisati” ili „nagađati, pretpostavljati”), a oblik sa š kad je reč o trgovini (u značenju „nedopušteno trgovati robom ili valutama radi brzog i lakog sticanja zarade”).
Isto važi i za imenice spekulacija, špekulacija.