septembar ili septenbar


Piše se septembar.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi september (prema septem ’sedam’).
(U starom rimskom kalendaru, po kojem je godina počinjala u martu, septembar je bio sedmi mesec.)