s obzirom na ili obzirom na


Piše se s obzirom na.

Predlog s(a) ne upotrebljava se uz instrumental u užem smislu (kad ima značenje oruđa ili sredstva radnje). Međutim, kad instrumental ima značenje društva ili zajednice (tzv. socijativa), obavezna je njegova upotreba sa predlogom s(a): s obzirom na okolnosti, dobro smo prošli.
Imenica obzir u kombinaciji sa nekim predlozima dobija ulogu veznika, a takvi spojevi nazivaju se veznički izrazi. To su izrazi s obzirom na (to što) i bez obzira na (to što). U praksi se ti spojevi zbog glomaznosti neretko skraćuju i izobličuju (s obzirom da, obzirom da, obzirom na, bez obzira što i sl.), ali se takvi izrazi ne smatraju gramatički ispravnim.
Umesto uzročnog vezničkog izraza s obzirom na (to što) mogu se upotrebiti sinonimi pošto ili budući da, dok se sklop bez obzira na (to što) često može zameniti kraćim iako (odnosno mada, premda).