sa mnom ili samnom


Piše se sa mnom.

Predloške veze sa ličnim zamenicama pišu se odvojeno: nada mnom, preda me, preda mnom, preda se, sa njim, uza me, uza se, za mnom, za tobom itd.