sinov ili sinovljev

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Prisvojni pridev od imenice sin ima dva podjednako pravilna oblika – sinov i sinovljev.

Isto tako, prisvojni pridev od imenice brat glasi bratov ili bratovljev, a od imenice mužmužev ili muževljev.