sinov ili sinovljev


Pravilno je oboje.

Prisvojni pridev od imenice sin ima dva podjednako pravilna oblika – sinov i sinovljev.
Isto tako, prisvojni pridev od imenice brat glasi bratov ili bratovljev, a od imenice mužmužev ili muževljev.