skorpija ili škorpija


Piše se i jedno i drugo.

I skorpija i škorpija upotrebljavaju se kao naziv za zglavkara sa otrovnom žaokom, s tim što je drugi oblik običniji.
Kao zodijački (astrološki) znak i sazvežđe u Zodijaku pravilno je samo Škorpija.