skorpija ili škorpija

 

Piše se i jedno i drugo.

Kao naziv za zglavkara sa otrovnom žaokom upotrebljava se i skorpija i škorpija, s tim što je drugi oblik običniji.

Kao zodijački (astrološki) znak i sazvežđe u Zodijaku pravilno je samo Škorpija.