spasiti ili spasti


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati glagol spasti.

Oblik spasti (prezent: spasem, spaseš, spase, spasemo, spasete, spasu; radni pridev: spasao, spasla, spaslo; trpni pridev: spasen, spasena, spaseno) tradicionalan je i uobičajen u srpskom jeziku. Zato mu svakako treba dati prednost nad oblikom spasiti (prezent: spasim, spasiš, spasi, spasimo, spasite, spase; radni pridev: spasio, spasila, spasilo; trpni pridev: spašen, spašena, spašeno).
Ako bi se prihvatio oblik spasiti, morale bi se priznati i glagolske imenice spašenje (umesto spasenje) i spašavanje (umesto spasavanje), kao i nesvršeni glagol spašavati (umesto spasavati), mada za njih nema potvrde u rečnicima.