stigô ili stig’o


Piše se stigô.

Oblici iz familijarnog govora stigo, došo, išo, našo, otišo, poslo, reko i sl. (= stigao, došao, išao, našao, otišao, poslao, rekao) pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): stigô, došô, išô, našô itd.