stigo ili stig’o

 

Piše se stigô.

Oblici iz familijarnog (svakodnevnog) govora stigo (= stigao), došo (= došao), išo (= išao), kazo (= kazao), ko (= kao), našo (= našao), reko (= rekao) i sl. pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): stigô, došô, išô, kazô, , našô, rekô i sl.