subjekat ili subjekt

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – subjek(a)t; subjekti
• gen. – subjekta; subjekata
• dat. – subjektu; subjektima
• ak. – subjek(a)t; subjekte
• vok. – subjekte; subjekti
• instr. – subjektom; subjektima
• lok. – subjektu; subjektima