subjekat ili subjekt


Pravilno je oboje.

Podjednako dobri oblici, koji se ravnopravno upotrebljavaju. Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -kt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. U genitivu množine to a je obavezno, dok ga u ostalim padežima nema.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – subjek(a)t; subjekti
• gen. – subjekta; subjekata
• dat.-lok. – subjektu; subjektima
• ak. – subjek(a)t; subjekte
• instr. – subjektom; subjektima