subjekat ili subjekt

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – subjek(a)t; subjekti

• gen. – subjekta; subjekata

• dat. – subjektu; subjektima

• aku. – subjek(a)t; subjekte

• vok. – subjekte; subjekti

• ins. – subjektom; subjektima

• lok. – subjektu; subjektima