subjekat ili subjekt

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

U jednini:

– nom. – subjek(a)t,

– gen. – subjekta,

– dat. – subjektu,

– aku. – subjek(a)t,

– vok. – subjekte,

– ins. – subjektom,

– lok. – subjektu.

U množini:

– nom. – subjekti,

– gen. – subjekata,

– dat. – subjektima,

– aku. – subjekte,

– vok. – subjekti,

– ins. – subjektima,

– lok. – subjektima.