s proleća ili sproleća


Piše se s proleća.

Predloške veze sa nazivima godišnjih doba pišu se odvojeno: s jeseni, na proleće, na leto, na jesen, na zimu, u proleće, u leto, u jesen, u zimu, pred jesen itd.