sažaljenje ili sažalenje


Piše se sažaljenje.

Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje. Sažaljenje je imenica nastala od glagola sažaliti.