sve vreme ili svo vreme

 

Piše se sve vreme.

Zamenica sav u nominativu jednine srednjeg roda glasi sve: sve blago, sve pokućstvo, sve sirće, sve troje, sve znanje itd.

U govoru i kod manje pažljivih pisaca, u srednjem rodu umesto sve javlja se svo, ali ga jezički standard ne priznaje.