sve vreme ili svo vreme


Piše se sve vreme.

Opšta zamenica sav u nominativu jednine srednjeg roda glasi sve: sve blago, sve pokućstvo, sve sirće, sve troje, sve znanje itd.
U govoru, a ponekad i kod manje pažljivih pisaca, u srednjem rodu umesto oblika sve sreće se i oblik svo, ali ga jezički standard ne priznaje.