stranputica ili stramputica


Piše se stranputica.

Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe ne vrši se na spoju složenica (zbog svesti o samostalnom značenju i obliku sastavnica): crvenperka, jedanput, vanblokovski, vanbračni, vanbrodski itd.