stajalište ili stanovište


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Stajalište znači mesto gde neko stoji (npr. stajalište komandanta) ili mesto određeno za stajanje raznih prevoznih sredstava (npr. autobusko stajalište). Pored toga znači i stanovište.
Stanovište znači gledište, način posmatranja, shvatanja; mišljenje, uverenje, pogled na nešto: filozofsko stanovište, naučno stanovište, subjektivno stanovište i sl.