svojevrsna ili svojevrstna


Piše se svojevrsna.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.
Isto tako, svojevrsno (ne svojevrstno), svojevrsni (ne svojevrstni), jer se t gubi iz suglasničke grupe stn i u srednjem rodu jednine i u sva tri lica množine.