seći ću ili sećiću


Piše se seći ću.

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru I uvek se pišu odvojeno od pomoćnog glagola hteti. Tada se futur I ponaša kao složen glagolski oblik: seći ću, seći ćeš, seći će, seći ćemo, seći ćete, seći će.