srednjovekovni ili srednjevekovni


Piše se srednjovekovni.

Srednjo- je prvi deo složenice (imeničke ili pridevske) koji označava sredinu onoga što znači njen drugi deo: srednjoamerički, srednjoevropski, srednjoistočni, srednjoročni, srednjoškolac itd.
Srednje- se upotrebljava samo kad označava stepen ili meru (tj. tamo gde se može javiti i nisko- ili visoko-): srednjenaponski, srednjeproduktivan, srednjerazvijen itd. Može se pisati i odvojeno kad se srednje posebno naglašava – srednje razvijen i sl.