svojevrstan ili svojevrsan

 

Piše se svojevrstan.

Međutim, svojevrsna (ne svojevrstna), svojevrsno (ne svojevrstno), svojevrsni (ne svojevrstni), jer se t gubi iz suglasničke grupe stn (glasovna promena gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.