stroži ili strožiji


Piše se stroži.

Od prideva strog komparativ je stroži. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.