sedam-osam ili sedam osam


Piše se sedam-osam.

Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: četiri-pet, troje-četvoro, dvojica-trojica, osam-devet stotina, sat-dva, nedelju-dve, mesec-dva, korak-dva, litar-dva, metar-dva itd.