suvlji ili suviji


Piše se suvlji.

Od prideva suv komparativ je suvlji. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, pri čemu dolazi do jotovanja (v ostaje neizmenjeno, ali mu se pridružuje glas lj).