suvlji ili suviji

 

Piše se suvlji.

Komparativ prideva suv je suvlji, a superlativ najsuvlji.