svesci ili sveski

 

Piše se svesci.

Dativ i lokativ od imenice sveska glase svesci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).